Vyhláška ze dne 30.9.1946 č. 23/1946 Svazu, kterou se vydávají ustanovení pro hospodářský rok 1946/1947

2.10.1946 | Sbírka:  1817/1946 Ú.l.I | Částka:  176/1946ASPI