Vyhláška ze dne 24.7.1948, kterou se vydává tržní řád pro obilí, mlýnské výrobky, krmiva a některé další zboží pro hospodářský rok 1948/1949

24.7.1948 | Sbírka:  1663/1948 Ú.l.I | Částka:  144/1948ASPI