Vyhláška ze dne 27.2.1950 o ražbě a vydání mincí po 1 Kčs z hliníku

17.3.1950 | Sbírka:  22/1950 Sb. | Částka:  10/1950ASPI

Vztahy

Nadřazené: 39/1948 Sb.
Aktivní derogace: 67/1933 Sb.
Pasivní derogace: 45/1953 Sb.
22/1950 Sb.
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 27. února 1950
o ražbě a vydání mincí po 1 Kčs z hliníku.
Ministr financí stanoví podle § 3 zákona č. 39/1948 Sb., o platidlech československé měny:
§ 1
(1) Mince československé měny po 1 Kčs se razí ze směsi o 98 dílech hliníku a 2 dílech hořčíku. Z kilogramu mincovního kovu se razí 750 kusů korun. Průměr mince je 21 mm. Při ražbě je dovolena úchylka nahoru i dolů v hrubé váze 30/1000 a v čistosti 20/1000.
(2) Na líci korunové mince je státní znak republiky Československé, kolem něho nápis "REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ" v jedné řádce se dvěma hvězdičkami, mezi nimiž je letopočet ražby.
(3) Na rubu korunové mince je obraz klečící ženy, která drží v levici snop klasů se srpem a pravicí si stírá s čela pot; vedle je malá ratolest lipová a označení "1". Pod obrazem je jméno autorovo "O. ŠPANIEL".
(4) Okraj mince je rýhovaný; po obou stranách je plochá obruba.
§ 2
(1) Mince po 1 Kčs z hliníku počne Národní banka Československá vydávati dnem vyhlášení této vyhlášky.
(2) Dosavadní mince po 1 Kčs zůstávají zatím v oběhu jako zákonné platidlo.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Kabeš v. r.