Vyhláška ze dne 4.2.1950 o slevách z cen uznaného osiva obilovin, luštěnin, olejnin, jetelovin a travin, řepy cukrovky, krmné řepy, krmné mrkve a kmínu a uznané bramborové sadby

8.2.1950 | Sbírka:  91/1950 Ú.l.I | Částka:  19/1950ASPI

Vztahy

Nadřazené: 235/1949 Sb.
Aktivní derogace: 1018/1949 Ú.l.I, 901/1949 Ú.l.I
Pasivní derogace: 438/1950 Ú.l.I