Vyhláška ze dne 14.7.1950, kterou se mění příloha k vyhlášce ministerstva zemědělství č. 441/1950 Ú.l.I, o spotřebitelských cenách osiva, obilovin, luštěnin, olejnin, jetelovin a travin, řepy cukrovky, krmné řepy, krmné mrkve, čekanky a kmínu ze sklizně 1950

18.7.1950 | Sbírka:  454/1950 Ú.l.I | Částka:  105/1950ASPI

Vztahy

Nadřazené: 235/1949 Sb.
Aktivní derogace: 441/1950 Ú.l.I