Nařízení ze dne 10.7.1951 o územních změnách v Karlovarském kraji

21.7.1951 | Sbírka:  54/1951 Sb. | Částka:  32/1951ASPI

Vztahy

Nadřazené: 241/1948 Sb., 121/1945 Sb.
Pasivní derogace: 36/1960 Sb.
54/1951 Sb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 10. července 1951
o územních změnách v Karlovarském kraji.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu), a podle § 15 odst. 1 dekretu presidenta republiky č. 121/1945 Sb., o územní organisaci správy, vykonávané národními výbory:
§ 1
(1) Zrušuje se okres Jáchymov. Obce tohoto okresu se připojují k okresu Karlovy Vary s výjimkou obce Kryštofovy Hamry, která se připojuje k okresu Kadaň.
(2) K okresu Karlovy Vary se připojují obce Bošířany, Dvory, Háje, Horní Slavkov, Kfely, Krásno, Ležnice, Ležnička, Nadlesí a Údolí z okresu Sokolov a obce Bečov nad Teplou, Hlinky, Krásná, Milešov a Vodná z okresu Toužim.
(3) Ministerstvo vnitra může po slyšení dotčených národních výborů připojit k okresu Karlovy Vary také jiné obce anebo některé obce tohoto okresu připojit k okresům sousedním, bude-li toho třeba k tomu, aby byly vytvořeny předpoklady pro plné využití hospodářských možností v průmyslové výrobě v Karlovarském kraji.
§ 2
(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1951; opatření nutná k jeho provedení lze však učinit již před tímto dnem.
(2) Toto nařízení provede ministr vnitra v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
Gottwald v. r.
Zápotocký v. r.
Nosek v. r.