Vyhláška ze dne 27.7.1955 o úplatách za práce strojních a traktorových stanic na ochranu rostlin

27.7.1955 | Sbírka:  138/1955 Ú.l. | Částka:  79/1955ASPI

Vztahy

Nadřazené: 28/1954 Sb., 188/1950 Sb.
Aktivní derogace: 115/1952 Ú.l., 114/1952 Ú.l., 205/1951 Ú.l.I
Pasivní derogace: 99/1966 Sb., 98/1958 Ú.l., 100/1957 Ú.l.