Vyhláška ze dne 23.7.1957 o vydání mincí po 1 Kčs

16.8.1957 | Sbírka:  48/1957 Sb. | Částka:  24/1957ASPI

Vztahy

Nadřazené: 41/1953 Sb.
Pasivní derogace: 141/1993 Sb.
48/1957 Sb.
VYHLÁŠKA MINISTRA FINANCÍ
ze dne 23. července 1957
o vydání mincí 1 Kčs.
Ministr financí vyhlašuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě:
§ 1
Dnem 2. září 1957 se dávají do oběhu mince 1 Kčs (dále jen "mince").
§ 2
(1) Mince se razí z hliníkového bronzu o složení 91 dílů mědi, 8 dílů hliníku a 1 dílu manganu. Z kilogramu mincovního kovu se razí 250 mincí. Průměr mince je 23 mm a její okraj je vroubkován.
(2) Ražba mincí budiž co nejpřesnější. Pokud toho nelze zcela docílit, je dovolena úchylka nahoru i dolů v hrubé váze 15/1000, v obsahu hliníku 1 % a v obsahu manganu 0,2 %.
§ 3
Na líci mince je státní znak republiky Československé, okolo něho nápis "REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ" v jednom řádku s dvěma lipovými lístky, mezi nimiž je rok výroby. Na rubu je obraz ženy, která zasazuje pravou rukou do země lípu a v levé ruce drží sazenice lip a rýč opřený o zem. Nad zasazovanou lípou je označení hodnoty mince "1". Pod obrazem je jméno autorky "M. Kučová".
§ 4
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ďuriš v. r.