Vyhláška ze dne 13.4.1972 o vydání pamětních stříbrných dvacetikorun k 100. výročí úmrtí A. Sládkoviče a pamětních stříbrných padesátikorun k 50. výročí úmrtí J. V. Myslbeka

26.4.1972 | Sbírka:  20/1972 Sb. | Částka:  7/1972ASPI

Vztahy

Nadřazené: 35/1954 Sb., 41/1953 Sb.
Pasivní derogace: 142/2000 Sb.
20/1972 Sb.
VYHLÁŠKA
ministra financí Československé socialistické republiky
ze dne 13. dubna 1972
o vydání pamětních stříbrných dvacetikorun k 100. výročí úmrtí A. Sládkoviče a pamětních stříbrných padesátikorun k 50. výročí úmrtí J. V. Myslbeka
Ministr financí Československé socialistické republiky vyhlašuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb. a na základě § 2 odst. 2 vládního nařízení č. 35/1954 Sb., o pamětních mincích:
§ 1
(1) K 100. výročí úmrtí slovenského básníka Andreje Sládkoviče se vydávají pamětní stříbrné dvacetikoruny.
(2) Pamětní stříbrné dvacetikoruny se razí ze slitiny o 500 dílech stříbra, 400 dílech mědi, 50 dílech niklu a 50 dílech zinku. Hrubá váha dvacetikoruny je 9 g. Při ražbě je dovolena odchylka nahoru i dolů v hrubé váze 10/1000 a v obsahu stříbra 5/1000. Průměr dvacetikoruny je 29 mm, její hrana je hladká s ornamentálním vlisem, složeným ze střídajících se vlnovek a křížků.
(3) Na líci pamětní stříbrné dvacetikoruny je státní znak Československé socialistické republiky a pod ním ve třech řádcích nápis

             "ČESKOSLOVENSKÁ
             SOCIALISTICKÁ
              REPUBLIKA".
   
   
Označení hodnoty "20" je umístěno uprostřed dole.
(4) Na rubu pamětní stříbrného dvacetikoruny je levý profil A. Sládkoviče. Jeho jméno "ANDREJ SLÁDKOVIČ" je umístěno ve dvou řádcích dole, vedle vlevo je stylizovaný květ; pod jménem ve třetím řádku jsou letopočty "1872 - 1972". Návrh dvacetikoruny je dílem akademického sochaře Jána Kulicha, laureáta státní ceny, jehož značka "J.K." je umístěna uprostřed dole.
§ 2
(1) K 50. výročí úmrtí českého sochaře Josefa Václava Myslbeka se vydávají pamětní stříbrné padesátikoruny.
(2) Pamětní stříbrné padesátikoruny se razí ze slitiny o 700 dílech stříbra a 300 dílech mědi. Hrubá váha padesátikoruny je 13 g. Při ražbě je dovolena odchylka nahoru i dolů v hrubé váze 10/1000 a v obsahu stříbra 5/1000. Průměr padesátikoruny je 31 mm, na její hraně je plastický nápis

          "J. V. Myslbek 1922 - 1972"
(3) Na líci pamětní stříbrné padesátikoruny je státní znak Československé socialistické republiky, kolem kterého je v opise zleva do kruhu nápis "ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA". Označení hodnoty "50" je umístěno pod státním znakem dole. Návrh lícní strany je dílem akademického sochaře Andreje Petera, jehož značka "A P" je umístěna dole pod označením hodnoty vlevo vedle snítky lípy.
(4) Na rubu pamětní stříbrné padesátikoruny je levý profil Josefa Václava Myslbeka. Jeho jméno "J. V. Myslbek" je umístěno v opise při levém okraji, letopočty "1922 - 1972" rovněž v opise při pravém okraji. Návrh rubové strany je dílem akademického sochaře docenta Ladislava Píchy, jehož značka "P" je umístěna pod portrétem dole.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
Doc. Ing. Rohlíček CSc. v.r.
Příl. 1
Vyobrazení mince