Nařízení ze dne 4.5.1972 o doplnění soustavy zákonných peněz mincemi po 20 haléřích a 2 Kčs

11.9.1972 | Sbírka:  61/1972 Sb. | Částka:  19/1972ASPI

Vztahy

Nadřazené: 41/1953 Sb.
Pasivní derogace: 142/1993 Sb., 108/1993 Sb.
61/1972 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
Československé socialistické republiky
ze dne 4. května 1972
o doplnění soustavy zákonných peněz mincemi po 20 haléřích a 2 Kčs
Změna: 108/1993 Sb.
Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 9 písm. b) zákona č.41/1953 Sb.:
§ 1
Soustava zákonných peněz se doplňuje mincemi po 20 haléřích a 2 Kčs; platnost mincí po 20 haléřích se ukončuje dnem 31. července 1993.
§ 2
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Dr. Štrougal v.r.