Vyhláška ze dne 13.6.1973 o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 200. výročí narození Josefa Jungmanna

3.7.1973 | Sbírka:  78/1973 Sb. | Částka:  21/1973ASPI

Vztahy

Nadřazené: 35/1954 Sb., 41/1953 Sb.
Pasivní derogace: 142/2000 Sb.
78/1973 Sb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva financí
ze dne 13. června 1973
o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 200. výročí narození Josefa Jungmanna
Federální ministerstvo financí podle § 3 odst. 2 zákona č.41/1953 Sb. a na základě § 2 odst. 2 vládního nařízení č. 35/1954 Sb., o pamětních mincích, vyhlašuje:
§ 1
(1) K 200. výročí narození českého národního buditele Josefa Jungmanna se vydávají pamětní stříbrné padesátikoruny.
(2) Pamětní stříbrné padesátikoruny se razí ze slitiny o 700 dílech stříbra a 300 dílech mědi. Hrubá váha padesátikoruny je 13 g. Při ražbě je dovolena odchylka nahoru i dolů v hrubé váze 10/1000 a v obsahu stříbra 5/1000. Průměr padesátikoruny je 31 mm, jeho hrana je hladká s ornamentálním vlisem, složeným z opakujících se skupin tří teček a kosočtverců.
(3) Na líci pamětní stříbrného padesátikoruny je státní znak Československé socialistické republiky, kolem kterého je v opise zleva do kruhu nápis "ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA". Označení hodnoty "50" je umístěno pod státním znakem dole.
(4) Na rubu pamětní stříbrné padesátikoruny je pravý profil Josefa Jungmanna. Jeho jméno "JOSEF JUNGMANN" je umístěno ve dvou řádcích pod portrétem. Pod jménem ve třetím řádku jsou letopočty "1773 1973". Návrh padesátikoruny je dílem akademického sochaře Petra Formánka, jehož značka "F" je umístěna uprostřed dole.
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnost dnem vyhlášení.
Ministr:
Doc.Ing. Rohlíček DrSc. v.r.
Příl. 1
Vyobrazení mince