Vyhláška ze dne 8.2.1974 o vydání pamětních stříbrných stokorun k 150. výročí narození Bedřicha Smetany

19.2.1974 | Sbírka:  12/1974 Sb. | Částka:  2/1974ASPI

Vztahy

Nadřazené: 35/1954 Sb., 41/1953 Sb.
Pasivní derogace: 142/2000 Sb.
12/1974 Sb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva financí
ze dne 8. února 1974
ovydání pamětních stříbrných stokorun k 150. výročí narození Bedřicha Smetany
Federální ministerstvo financí podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb. a na základě § 2 odst. 2 vládního nařízení č. 35/1954 Sb., o pamětních mincích, vyhlašuje:
§ 1
(1) K 150. výročí narození Bedřicha Smetany se vydávají pamětní stříbrné stokoruny.
(2) Pamětní stříbrné stokoruny se razí ze slitiny o 700 dílech stříbra a 300 dílech mědi. Hrubá váha stokoruny je 15 g. Při ražbě je dovolena odchylka nahoru i dolů v hrubé váze 10/1000 a v obsahu stříbra 5/1000. Průměr stokoruny je 33 mm, na její hraně je nápis "150 LET OD NAROZENÍ", který je proveden vlisem.
(3) Na líci pamětní stříbrné stokoruny je státní znak Československé socialistické republiky, kolem kterého je v opise zleva do kruhu nápis "Československá socialistická republika". Označení hodnoty "100 Kčs" je umístěno ve dvou řádcích pod státním znakem dole.
(4) Na rubu pamětní stříbrné stokoruny je pravý profil Bedřicha Smetany. Jeho jméno "BEDŘICH SMETANA" je umístěno v opise při pravém okraji. Pod portrétem vlevo dole jsou ve dvou řádcích umístěny připomínané letopočty "*1824" a "1974". Pod portrétem dole uprostřed je pět řádků vodorovných symbolických vlnek, mezi kterými jsou umístěna písmena "M . K", představující iniciály jména autora návrhu stokoruny akademického sochaře Milana Knoblocha.
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
Ing. Lér CSc. v. r.
Příl.1
Vyobrazení mince