Výnos ze dne 25.7.1974 o dani z příjmu z literární a umělecké činnosti u ročních příjmů pod 25 tisíc Kčs

13.9.1974 | Sbírka:  153/15 101/1974 | Částka:  14/1974ASPI

Vztahy

Nadřazené: 36/1965 Sb.
Pasivní derogace: 586/1992 Sb., 286/1992 Sb.