Zákon ze dne 22.6.1976 o ražbě československých dukátů

2.7.1976 | Sbírka:  76/1976 Sb. | Částka:  15/1976ASPI

Vztahy

Prováděcí: 57/1978 Sb.
Aktivní derogace: 216/1937 Sb., 94/1929 Sb., 69/1929 Sb., 36/1926 Sb., 135/1924 Sb., 200/1923 Sb., 62/1923 Sb.
Pasivní derogace: 89/2018 Sb.
76/1976 Sb.
Zákon
ze dne 22. června 1976
o ražbě československých dukátů
Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
§ 1
Na paměť událostí státního nebo světového významu nebo k jejich výročí mohou být jako obchodní mince raženy československé dukáty (dále jen "dukáty").
§ 2
Dukáty se razí jako jednodukáty, dvojdukáty, pětidukáty a desetidukáty ze slitiny obsahující 986 1/9 dílů zlata a 13 8/9 dílů mědi. Hrubá váha jednodukátu je 3,4909 g s obsahem ryzího zlata 3,4420 g. Váhy dvojdukátu, pětidukátu a desetidukátu jsou násobkem váhy jednodukátu. Při ražbě je povolena odchylka nejvýše jedna tisícina nad nebo pod stanovenou hrubou váhu a ryzost.
§ 3
(1) Na lícní straně dukátu je umístěn státní znak Československé socialistické republiky a název státu ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA. Další náležitosti lícní strany a náležitosti rubové strany stanoví vláda Československé socialistické republiky.
(2) Průměr jednodukátu je 19,75 mm, dvojdukátu 25 mm, pětidukátu 34 mm a desetidukátu 42 mm. Okraje dukátů jsou jemně vroubkované.
§ 4
Dukáty nejsou součástí soustavy zákonných peněz.
§ 5
Ražbu dukátů a jejich popis stanoví vláda Československé socialistické republiky nařízením; současně stanoví u každého druhu dukátů počet ražených jednodukátů, dvojdukátů, pětidukátů a desetidukátů.
§ 6
Zrušuje se:
a) zákon č. 62/1923 Sb., o ražbě československých dukátů;
b) vládní nařízení č. 200/1923 Sb., o vydání československých dukátů jubilejních i jiných (obyčejných) dukátů jednoduchých a dvojitých (pamětních dvojdukátů) s letopočtem 1923;
c) vládní nařízení (II.) č. 94/1929 Sb., o československých pětidukátech a desetidukátech;
d) vyhláška ministra financí č. 135/1924 Sb., o ražbě československých dukátů na účet soukromý;
e) vyhláška ministra financí č. 95/1929 Sb., o ražebném za československé pětidukáty a desetidukáty.
§ 7
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Husák v. r.
Indra v. r.
Štrougal v. r.