Vyhláška ze dne 30.1.1978 o vydání pamětních stříbrných stokorun k 75. výročí narození Julia Fučíka

31.1.1978 | Sbírka:  11/1978 Sb. | Částka:  3/1978ASPI

Vztahy

Nadřazené: 35/1954 Sb., 41/1953 Sb.
Pasivní derogace: 142/2000 Sb.
11/1978 Sb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva financí
ze dne 30. ledna 1978
o vydání pamětních stříbrných stokorun k 75. výročí narození Julia Fučíka
Federální ministerstvo financí vyhlašuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě, a na základě § 2 odst. 2 vládního nařízení č. 35/1954 Sb., o pamětních mincích:
§ 1
(1) K 75. výročí narození komunistického novináře Julia Fučíka se vydávají pamětní stříbrné stokoruny.
(2) Pamětní stříbrné stokoruny se razí ze slitiny o 700 dílech stříbra a 300 dílech mědi. Hmotnost stokoruny je 15 g. Při ražbě je dovolena odchylka nahoru i dolů v hmotnosti 10/1000 a v obsahu stříbra 5/1000. Průměr stokoruny je 33 mm, na její hraně je text "*LIDÉ MĚL JSEM VÁS RÁD*BDĚTE!" provedený vlisem.
(3) Na líci pamětní stříbrné stokoruny je uprostřed v horní části umístěn státní znak Československé socialistické republiky, pod ním ve dvou řádcích je označení hodnoty "100 Kčs". Název státu "ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA" je v opise zleva dolů v neuzavřeném kruhu.
(4) Na rubu pamětní stříbrné stokoruny je portrét Julia Fučíka v levém profilu. Jeho jméno "JULIUS FUČÍK" je umístěno v opise vlevo, letopočty "1903-1978" vpravo od portrétu. Autorem návrhu na pamětní stříbrnou stokorunu je Vladimír Oppl, jehož značka "O" je umístěna uprostřed pod portrétem.
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
Ing. Lér, CSc., v. r.