Vyhláška ze dne 4.9.1978 o vydání pamětních stříbrných stokorun k 600. výročí úmrtí Karla IV.

5.9.1978 | Sbírka:  102/1978 Sb. | Částka:  23/1978ASPI

Vztahy

Nadřazené: 35/1954 Sb., 41/1953 Sb.
Pasivní derogace: 142/2000 Sb., 113/1978 Sb.
102/1978 Sb.
VYHLÁŠKA
Federálního ministerstva financí
ze dne 4. září 1978
o vydání pamětních stříbrných stokorun k 600. výročí úmrtí Karla IV.
Federální ministerstvo financí vyhlašuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě, a na základě § 2 odst. 2 vládního nařízení č. 35/1954 Sb., o pamětních mincích:
§ 1
(1) U příležitosti 600. výročí úmrtí českého krále Karla IV. se vydávají pamětní stříbrné stokoruny.
(2) Pamětní stříbrné stokoruny se razí ze slitiny o 700 dílech stříbra a 300 dílech mědi. Hmotnost stokoruny je 15 g. Při ražbě je dovolena odchylka nahoru i dolů v hrubé váze (hmotnosti) 10/1000 a v obsahu stříbra 5/1000. Průměr stokoruny je 33 mm, na její hraně je opakující se vlis kroužku a na obou stranách rozdvojené čárky.
(3) Na líci pamětní stříbrné stokoruny je uprostřed v horní části státní znak Československé socialistické republiky a pod ním v pěti řádcích název státu "ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA", označení hodnoty "100 Kčs" a letopočet ražby "1978".
(4) Na rubu pamětní stříbrné stokoruny je portrét Karla IV. s českou královskou korunou v pravém profilu. Vlevo od portrétu je v opise umístěno jméno "KAREL IV.", vpravo titul "KRÁL ČESKÝ" a dole pod portrétem ve dvou řádcích letopočty jeho vlády "1346" a "1378". Autorem návrhu pamětní stříbrné stokoruny je akademický sochař Jaroslav Štursa, jehož iniciála "Š" je umístěna v šikmém řezu zakončení portrétu dole nad letopočtem "1346".
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
Ing. Lér CSc. v. r.
Příl.1
Vyobrazení mince