Vyhláška ze dne 20.11.1979 o stažení mincí po 50 haléřích vzoru 1963

19.12.1979 | Sbírka:  139/1979 Sb. | Částka:  27/1979ASPI

Vztahy

Nadřazené: 41/1953 Sb.
139/1979 Sb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva financí
ze dne 20. listopadu 1979
o stažení mincí po 50 haléřích vzoru 1963
Federální ministerstvo financí vyhlašuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě:
§ 1
(1) Mince po 50 haléřích vzoru 1963 1) se stahují z oběhu uplynutím dne 31. prosince 1979.
(2) Mince uvedené v odstavci 1 vyměňují v době od 1. ledna 1980 do 30. června 1980 včetně všechny pošty, pobočky státních spořitelen a pobočky Státní banky československé, v době od 1. července 1980 do 28. listopadu 1980 včetně jen pobočky Státní banky československé.
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 31. prosince 1979.
Ministr:
Ing. Lér CSc. v. r.
1) Vyhláška ministra financí č. 28/1963 Sb., o vydání mincí po 50 haléřích.