Zákon ze dne 18.12.1924, kterým se prodlužuje lhůta k označení elektrických podniků, jež mají býti přeměněny na podniky všeužitečné

29.12.1924 | Sbírka:  294/1924 Sb. | Částka:  137/1924ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 294/1924 Sb., 438/1919 Sb.
Pasivní derogace: 294/1924 Sb.
294/1924 Sb.
Zákon
ze dne 18. prosince 1924,
kterým se prodlužuje lhůta k označení elektrických podniků, jež mají býti přeměněny na podniky všeužitečné.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Lhůta jednoho roku, jež jest stanovena v § 23, bodě 4., zákona ze dne 22. července 1919, č. 438 Sb. z. a n., o státní podpoře při zahájení soustavné elektrisace, a která byla prodloužena zákonem ze dne 15. července 1920, č. 444 Sb. z. a n., do konce roku 1924, prodlužuje se opět a to do konce roku 1930.
§ 2.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1925; provésti jej náleží ministru veřejných prací v dohodě s ministry spravedlnosti, financí, průmyslu, obchodu a živností a zemědělství.
T. G. Masaryk v. r.
Švehla v. r.
Srba v. r.