Zákon ze dne 25.4.1990 o některých opatřeních týkajících se působnosti ministerstev České republiky

27.4.1990 | Sbírka:  126/1990 Sb. | Částka:  26/1990ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 2/1969 Sb.
126/1990 Sb.
ZÁKON
České národní rady
ze dne 25. dubna 1990
o některých opatřeních týkajících se působnosti ministerstev České republiky
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
Čl.I
Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění zákona České národní rady č. 60/1988 Sb., o změnách v organizaci a působnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, zákona České národní rady č. 173/1989 Sb., o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, v jejichž čele stojí člen vlády České socialistické republiky, a zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 9/1990 Sb., kterým se mění zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění zákona České národní rady č. 60/1988 Sb., o změnách v organizaci a působnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, a zákona České národní rady č. 173/1989 Sb., o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, v jejichž čele stojí člen vlády České socialistické republiky, a zákona České národní rady č. 93/1990 Sb., o některých opatřeních týkajících se působnosti ministerstev České republiky, se doplňuje takto:
V § 12 odst. 3 se za slova "veřejně prospěšné služby" vkládají slova "soukromé podnikání občanů".
Čl.II
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. května 1990.
Šafařík v. r.
Pithart v. r.