Vyhláška ze dne 12.3.1991 o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 150. výročí zahájení plavby prvního českého parníku Bohemia

29.3.1991 | Sbírka:  121/1991 Sb. | Částka:  24/1991ASPI

Vztahy

Nadřazené: 130/1989 Sb.
Pasivní derogace: 142/2000 Sb.
121/1991 Sb.
VYHLÁŠKA
Státní banky československé
ze dne 12. března 1991
o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 150. výročí zahájení plavby prvního českého parníku Bohemia
Státní banka československá vyhlašuje podle § 16 písm. d) zákona č. 130/1989 Sb., o Státní bance československé:
§ 1
(1) U příležitosti zahájení plavby prvního českého parníku Bohemia se vydávají pamětní stříbrné padesátikoruny (dále jen "padesátikoruna").
(2) Padesátikoruna se razí ze slitiny obsahující 700 dílů stříbra a 300 dílů mědi. Hmotnost padesátikoruny je 7 g. Při ražbě je povolena odchylka nahoru i dolů v hmotnosti 10/1000 a v obsahu stříbra 5/1000. Průměr padesátikoruny je 27 mm, její hrana je vroubkovaná.
§ 2
(1) na líci padesátikoruny je uprostřed státní znak České a Slovenské Federativní Republiky a okolo něho v neuzavřeném opisu je název státu "ČESKÁ A SLOVENSKÁ FEDERATIVNÍ REPUBLIKA". Pod státním znakem je v jednom řádku označení hodnoty "50 Kčs".
(2) Na rubu padesátikoruny je uprostřed zobrazen parník Bohemia podle dobové kresby. Nad ním v opisu je jeho jméno "BOHEMIA". Pod ním je třemi vlnovkami znázorněna tekoucí řeka. Pod vlnovkami vlevo jsou v jednom řádku letopočty "1841-1991", vpravo je umístěna kotva s lanem. Autorem návrhu padesátikoruny je akademický sochař Ladislav Kozák. Iniciály jeho jména "LK" jsou umístěny vpravo vedle kotvy při okraji mince.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. dubna 1991.
Předseda Státní banky československé:
Ing. Tošovský v. r.