Opatření ze dne 13.3.1992, kterým se mění opatření o nákupu některých výrobků samostatně hospodařícími rolníky za ceny bez daně z obratu

16.4.1992 | Sbírka:  XIII/1-9 419/92 | Částka:  37/1992ASPI

Vztahy

Nadřazené: 73/1952 Sb.
Aktivní derogace: XIII/1-16 050/91
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.