Opatření ze dne 1.6.1992 o změnách a doplňcích Sazebníku daně z obratu

29.5.1992 | Sbírka:  AS07/92 | Částka:  57/1992ASPI

Vztahy

Nadřazené: 73/1952 Sb.
Aktivní derogace: 516/1991 Sb.
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.