Opatření ze dne 28.8.1992 o osvobození bezúplatných převodů nemovitostí z majetku České republiky do vlastnictví obcí od notářských poplatků za úkony z návrhu na registraci smlouvy o převodu nemovitostí

25.9.1992 | Sbírka:  OP51/92 | Částka:  90/1992ASPI

Vztahy

Nadřazené: 146/1984 Sb.
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
OP51/92
OPATŘENÍ
ministerstva financí České republiky
ze dne 28. srpna 1992
o osvobození bezúplatných převodů nemovitostí z majetku České republiky do vlastnictví obcí od notářských poplatků za úkony z návrhu na registraci smlouvy o převodu nemovitostí
Ministerstvo financí České republiky v dohodě s ministerstvem spravedlnosti České republiky podle § 41 odst. 3 písm. a) zákona České národní rady č. 146/1984 Sb., o notářských poplatcích, ve znění zákona České národní rady č. 201/1990 Sb., stanoví:
§ 1
Od notářských poplatků za úkony z návrhu na registraci smlouvy o převodu nemovitostí jsou osvobozeny bezúplatné převody nemovitostí z majetku České republiky do vlastnictví obcí.
§ 2
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
Ing. Kočárník CSc. v.r.