Opatření ze dne 14.9.1992, kterým stanovilo IV. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1992

26.10.1992 | Sbírka:  XIII/1-25 100/92 | Částka:  96/1992ASPI

Vztahy

Nadřazené: 73/1952 Sb.
Aktivní derogace: 516/1991 Sb.
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.