Pokyn ze dne 21.3.1994 o zdaňování příjmů fyzických osob z pronájmu nebytových prostor

21.3.1994 | Sbírka:  D-76 | Částka:  4/1994ASPI

Vztahy

Nadřazené: 586/1992 Sb., 585/1990 Sb.
Pasivní derogace: D-190
D-76
Pokyn
o zdaňování příjmů fyzických osob z pronájmu nebytových prostor
Referent: JUDr. Koráb,
tel. 2454-3380
Čj.: 153/16 173/94
V případech, kdy se ceny služeb spojených s pronájmem nebytových prostor sjednávají jen do výše cen maximálních (regulovaných podle zvláštních předpisů), nejsou zálohy na ceny služeb předmětem daně z příjmů a pronajímatel je neuvádí v příjmech, ani platby za tyto služby ve výdajích. Pokud někteří pronajimatelé zahrnuli v těchto případech ceny služeb za rok 1993 do zdanitelného příjmu platby za poskytnuté služby do výdajů, nebude tento postup pozastavován.
Sjednávají-li se ceny služeb dohodou mezi pronajímatelem a nájemci bez omezení (§ 1 odst. 3 vyhlášky č. 585/1990 Sb., o cenové regulaci nájemného z nebytových prostor), jsou zálohy na ceny služeb součástí zdanitelného příjmu pronajímatele a platby za tyto služby lze zahrnout do výdajů vynaložených na dosažení, zajištění a udržení tohoto příjmu.
Ředitel odboru přímých daní:
Mgr. Petr Pelech, v.r.