Pokyn ze dne 27.6.1995 o uplatňování DPH při prodeji losů zajišťovaném pro provozovatele jinými osobami

27.6.1995 | Sbírka:  D-121 | Částka:  6/1995ASPI

Vztahy

Nadřazené: 588/1992 Sb., 202/1990 Sb.
Pasivní derogace: MF-11
D-121
Pokyn
o uplatňování DPH při prodeji losů zajišťovaném pro provozovatele jinými osobami
Referent:
ing. Čapková,
tel.: 2454 2576
Č.j.: 181/16 345/95
Při uplatňování daně z přidané hodnoty u prodeje losů se vychází z předpokladu, že prodávané losy při provozování loterie nejsou zbožím, ale koupě losu opravňuje majitele k účasti na loterii provozované provozovatelem loterie. Prodejem losů se uskutečňuje herní plán loterie.
Provozovatel loterie - provozuje loterii na základě povolení k provozování podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách.
Tato činnost je osvobozena od DPH podle zákona o dani z přidané hodnoty.
Zprostředkovatel prodeje losů - uskutečňuje službu související s provozováním loterie, která je zajišťována pro provozovatele jinými osobami. Při prodeji losů zprostředkovatelem se jedná o zprostředkovatelskou službu související s provozováním loterií, která podléhá 5% sazbě DPH.
Mezi provozovatelem loterie a zprostředkovatelem prodeje losů nebo mezi dalšími zprostředkovateli prodeje by měla být uzavřena smlouva o zprostředkování prodeje losů.
Zprostředkovatel prodeje losů, pokud je plátce DPH, vystavuje daňový doklad provozovateli loterie nebo distributorovi losů za poskytnutou službu zprostředkování prodeje.
Příjem nebo výnos za zprostředkovatelskou službu se započítává do obratu pro povinnost se zaregistrovat k DPH.
Upozornění:
V případě realizace prodeje losů zprostředkovatelem bez uzavřené smlouvy o zprostředkování prodeje je prodej losů posuzován stejně jako prodej zboží od výrobce losů provozovateli a podléhá příslušné sazbě daně.
Celý příjem nebo výnos z prodeje losů pak musí být zahrnován do obratu pro povinnost se zaregistrovat k DPH.
I. náměstek ministra financí:
Ing. Jan Klak, v. r.