Vyhláška ze dne 7.7.1995 o vydání zlatých mincí po 5000 Kč

4.8.1995 | Sbírka:  158/1995 Sb. | Částka:  41/1995ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
158/1995 Sb.
VYHLÁŠKA
České národní banky
ze dne 7. července 1995
o vydání zlatých mincí po 5000 Kč
Česká národní banka stanoví podle § 22 písm. a) zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance:
§ 1
(1) Dnem 4. října 1995 se vydávají do oběhu zlaté mince s námětem "Koruna česká" po 5000 Kč (dále jen "mince 5000 Kč").
(2) Mince 5000 Kč se razí ze zlata o ryzosti 999.9. Hmotnost mince 5000 Kč je 15,553 g, její průměr 28 mm a síla 1,75 mm. Hrana mince 5000 Kč je vroubkovaná. Při ražbě mince 5000 Kč je povolená odchylka v průměru nahoru i dolů 0,2 mm, v síle nahoru i dolů 0,15 mm, v hmotnosti nahoru 0,047 g a v ryzosti zlata nahoru 0,01 %.
(3) Mince 5000 Kč může být ražena též ve zvláštním provedení určeném pro sběratelské účely s leštěným polem mince a matovým reliéfem a s hladkou hranou. Pro ražbu mince 5000 Kč ve zvláštním provedení jsou stanoveny stejná ryzost, průměr, hmotnost a síla mince a stejné povolené odchylky jako u mince 5000 Kč v běžném provedení.
§ 2
(1) Líc mince 5000 Kč je výtvarně zpracován do podoby středověké mince vyražené do plechu tvaru kosočtverce, tak zvané klipy (dále jen "klipa"). Ve střední části je český lev. Na mezikruží, zevnitř ohraničeném linkou a perlovcem, zvnějšku perlovcem, je v horní části v neuzavřeném opisu název státu "^ČESKÁ REPUBLIKA^". Ve spodní části mezikruží je číselné vyjádření nominální hodnoty mince "^5000^". Mezi názvem státu a označením nominální hodnoty mince je drobný čtvercový dekor. Zkratka peněžní jednotky "Kč" je umístěna ve spodním rohu klipy. V horním rohu klipy je umístěn letopočet ražby mince. Značka mincovny, která minci 5000 Kč razila, je umístěna mezi zadníma nohama lva.
(2) Na rubu mince 5000 Kč je motiv rubové strany malého groše v podobě klipy z roku 1587. Články řetězu Řádu zlatého rouna kolem iniciály "R" s korunkou jsou ve vyobrazení malého groše nahrazeny ozdobným nápisem "KORUNA ČESKÁ", vyjadřujícím námět mince. V horním rohu klipy je umístěno označení kovu mince a jeho ryzosti "Au 999.9", ve spodním rohu klipy je označení ryzí hmotnosti mince v troyských uncích s označením hmotnostní jednotky "1/2 OZ". Autorem návrhu mince 5000 Kč je akademický sochař Vladimír Oppl. Iniciály jeho jména "VO" jsou umístěny v dolním roku klipy pod označením ryzí hmotnosti mince.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. září 1995.
Guvernér:
Ing. Tošovský v. r.