Pokyn ze dne 29.6.1995 o postupu při uplatňování silniční daně

29.6.1995 | Sbírka:  D-127 | Částka:  1/1996ASPI

Vztahy

Nadřazené: 16/1993 Sb., 586/1992 Sb.
D-127
Pokyn
o postupu při uplatňování silniční daně
Mgr. Jaroslav Březina,
tel.: 2454 3427
Čj.: 151/43 480/1995
Ministerstvo financí v zájmu sjednocení a zjednodušení postupu při uplatňování § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona č. 302/1993 Sb. a zákona č. 243/1994 Sb. sděluje:
Poplatníkem silniční daně za osobní automobily nebo jejich přípojná vozidla používaná "zaměstnanci", tj. fyzickými osobami, které mají postavení osob s příjmy ze závislé činnosti nebo funkčními požitky ve smyslu § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, je "zaměstnavatel", pro kterého "zaměstnanci" vykonávají práci s použitím osobních automobilů nebo jejich přípojných vozidel, pokud za jejich použití vyplácí cestovní náhrady. Přitom pro účely silniční daně není rozhodující a není nutné zjišťovat, zda "zaměstnavatel" skutečně vyplácí "zaměstnanci" v průběhu zdaňovacího období příjmy podle § 6 zákona o daních z příjmů.
Uvedený postup se nevztahuje na případy, kdy vzniká současně daňová povinnost držiteli osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla (např. "zaměstnanec" současně používá stejný osobní automobil pro vlastní podnikatelskou činnost).
Ředitel odboru přímých daní:
Mgr. Petr Pelech, v.r.