Redakční sdělení ze dne 28.3.1997 o opravě chyby

28.3.1997 | Sbírka:  FZ28/97 | Částka:  2/1997ASPI

Vztahy

Nadřazené: 586/1992 Sb.
Aktivní derogace: D-151
FZ28/97
Oprava chyby v pokynu č. D-151
k zajištění jednotného postupu při uplatňování § 6 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb. (č.j. 251/3 531/1997)
V pokynu č. D-151, otištěném ve Finančním zpravodaji č. 1/1997 na str. 8-9, má poslední věta bodu 2 správně znít:
Znaky ad a) a ad b) lze označit za zásadní a rozhodující pro charakterizovaný stav.