Opatření ze dne 20.4.1998, kterým se vyhlašuje přehled zahraničních burz cenných papírů, ze kterých lze přebírat kurzy určené k oceňování veřejně obchodovatelných tuzemských a zahraničních cenných papírů obchodovaných pouze na zahraničním veřejném trhu

14.5.1998 | Sbírka:  161/28 879/1998 | Částka:  37/1998ASPI

Vztahy

Nadřazené: 151/1997 Sb.
Prováděcí: 161/28 879/98
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
161/28 879/1998
OPATŘENÍ
Ministerstva financí
ze dne 20. dubna 1998,
kterým se vyhlašuje přehled zahraničních burz cenných papírů, ze kterých lze přebírat kurzy určené k oceňování veřejně obchodovatelných tuzemských a zahraničních cenných papírů obchodovaných pouze na zahraničním veřejném trhu
Ministerstvo financí stanoví podle § 19 odst. 1 písm. b) zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), po dohodě s Českou národní bankou:
§ 1
Pro ocenění veřejně obchodovatelných cenných papírů podle § 19 odst. 1 písm. b) zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), při postupu podle druhé a třetí věty tohoto písmene se přednostně uplatní kurz vyhlášený na těchto zahraničních burzách cenných papírů:
New York Stock Exchange,
London Stock Exchange,
Tokyo Stock Exchange,
Société des Bourses Francaises,
Frankfurter Wertpapierbrse,
Geneva Stock Exchange,
Luxembourg Stock Exchange,
Vienna Stock Exchange,
Warsaw Stock Exchange,
Budapest Stock Exchange,
Moscow Interbank Currency Exchange,
Russian Trading System.
§ 2
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
Ing. Pilip v. r.