Opatření ze dne 9.9.1999 o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání

24.9.1999 | Sbírka:  OP28/99 | Částka:  72/1999ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
Aktivní derogace: OP19/98
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
OP28/99
Českého statistického úřadu
ze dne 9. září 1999
o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání
Český statistický úřad podle § 19 odst. 1 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, oznamuje změny a doplňky Klasifikace kmenových oborů vzdělání - KKOV (dále jen "KKOV") zavedené opatřením Českého statistického úřadu ze dne 16. června 1998 (vyhlášeném v částce 68/1998 Sb.). Změny a doplňky jsou vypracovány na základě úprav studijních oborů vysokého a středního školství Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Přehled změn a doplňků je uveden v příloze k tomuto opatření.
Změny a doplňky KKOV jsou k dostání na disketě v Českém statistickém úřadě, Sokolovská 142, Praha 8 - odbor informačních služeb.
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 15. září 1999.
Předseda:
Ing. Outrata v. r.
Příl.
Změny a úpravy KKOV
Minulé znění                        Platné znění

----------------------------------------------------------------------------------------------
Skupina 11   Matematické obory              Matematické obory

                       1103 R, T, V Aplikovaná matematika

             - Skupina 11 se rozpadla na 2 skupiny: 11 a 18
             - Doplněno: 1103 Aplikovaná matematika

Skupina 12   Geologické obory              Geologické obory

1201 R, T, V  Geologie obecná        1201 R, T, V Geologie
1202 R, T, V  Geologie aplikovaná      1202 R, T, V Aplikovaná geologie

             - Změna názvu u oborů 1201, 1202

Skupina 15   Biologické obory              Biologické obory

1503 R, T, V  Buněčná biologie                -0-
1505 R, T, V  Entomologie                   -0-
1506 R, T, V  Molekulární biologie              -0-
1508 R, T, V  Paleontologie                  -0-
1509 R, T, V  Virologie                    -0-
1511 R, T, V  Imunologie          1511 R, T, V Fyziologie a imunologie
                       1514 R, T, V Ekologie
                       1515 R, T, V Molekulární a buněčná biologie

             - Obory 1503 a 1506 se spojily v obor 1515 Molekulární a buněčná biologie
             - Zrušeno: 1505 Entomologie, 1508 Paleontologie (obor zahrnut do skupiny 1201), 1509 Virologie
             - Změna názvu oboru 1511
             - Doplněno: 1514 Ekologie

Skupina 16   Ekologie a ochrana životního prostředí   Ekologie a ochrana životního prostředí

1602 M, N, R, T, V Průmyslová ekologie   1602 M, N   Průmyslová ekologie
1603 R, T, V  Ekologie se zaměřením na ekonomiku a řízení   -0-

             - Změna stupně vzdělání: 1602 Průmyslová ekologie
             - Zrušeno: 1603 Ekologie se zaměřením na ekonomiku a řízení
                  (obor je zahrnut do 1601)

Skupina 17   Fyzikální obory               Fyzikální obory

                       1702 R, T, V Aplikovaná fyzika

             - Doplněno: 1702 Aplikovaná fyzika

Skupina 18   Informatické obory             Informatické obory

                       1801 R, T, V Informatika
1102 R, T, V  Matematická informatika    1802 R, T, V Aplikovaná informatika

             - Doplněna nová skupina oborů: 18 Informatické obory
             - Matematická informatika: obor původně ve skupině 11, změněn název na Informatika
             - Doplněno: 1802 Aplikovaná informatika

Skupina 21   Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
                              Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství

2101 R, T, V  Hornictví           2101 R, T, V Hornictví a geologie
2103 R, T, V  Hornická geologie a geotechnika
2104 R, T, V  Hornictví se zaměřením na ekonomiku a řízení  -0-
2105 R, T, V  Tepelná technika a průmyslová keramika     -0-
2106 R, T, V  Metalurgie          2106 V    Metalurgie
2107 R, T, V  Metalurgie se zaměřením na ekonomiku a řízení  -0-
                       2108 R    Metalurgická technologie
                       2109 T, V   Metalurgické inženýrství

             - Obory 2101 a 2103 se spojily v obor 2101 Hornictví a geologie
             - Zrušeno: 2104 Hornictví se zaměřením na ekonomiku a řízení,
                  2105 Tepelná technika a průmyslová keramika,
                  2107 Metalurgie se zaměřením na ekonomiku a řízení
             - Doplněno: 2108 Metalurgická technologie, 2109 Metalurgické inženýrství
             - Změna stupně vzdělání: 2106 Metalurgie

Skupina 23   Strojírenství a strojírenská výroba     Strojírenství a strojírenská výroba

2301 R, T, V  Strojní inženýrství      2301 T, V   Strojní inženýrství
2302 R, T, V  Stavba strojů a zařízení   2302 R, T, V Stroje a zařízení
2304 R, T, V  Vojenská technika - strojní  2304 R, T, V Vojenská technika strojní
                       2306 R, T, V Letecká a raketová technika
2341 J, L, M, N Strojírenství        2341 J, L, M, N, R  Strojírenství

             - Změna stupně vzdělání: 2301 Strojní inženýrství, 2341 Strojírenství
             - Změna názvu oborů 2302, 2304
             - Doplněno: 2306 Letecká a raketová technika (zahrnuje obory z bývalé skupiny 92, 93)

Skupina 26   Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
                              Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

2602 R, T, V  Elektrotechnologie               -0-
2603 R, T, V  Elektronika a sdělovací technika        -0-
2604 R, T, V  Měřící technika                 -0-
2605 R, T, V  Řídicí technika                 -0-
2606 R, T, V  Elektroenergetika                -0-
2607 R, T, V  Elektrické stroje, přístroje a pohony      -0-

                       2612 R, T, V Elektrotechnika a informatika
2647 J, L, M, R, T, V  Výpočetní technika  2647 J, L, M Výpočetní technika

             - Doplněno: 2612 Elektrotechnika a informatika
             - Změna stupně vzdělání: 2647 Výpočetní technika
             - Zrušeno: 2602 Elektrotechnologie, 2603 Elektronika a sdělovací technika,
                  2604 Měřicí technika, 2605 Řídicí technika, 2606 Elektroenergetika,
                  2607 Elektrické stroje, přístroje a pohony

Skupina 28   Technická chemie a chemie silikátů     Technická chemie a chemie silikátů

2802 R, T, V  Technická chemie       2802 R, T, V Chemie a technická chemie
2803 R, T, V  Chemická a potravinářská výroba         -0-
2805 R, T, V  Chemie a ochrana životního prostředí
                       2805 R, T, V Chemie a technologie ochrany životního prostředí
2806 R, T, V  Vláknité materiály      2806 R, T, V Spotřební chemie
2807 R, T, V  Chemické inženýrství     2807 R, T, V Chemické a procesní inženýrství
2809 R, T, V  Chemie se zaměřením na ekonomiku a řízení    -0-
                       2810 R, T, V Biochemie a biotechnologie
                       2811 R, T, V Chemie a technologie paliv a prostředí

             - Zrušeno: 2803 Chemická a potravinářská výroba (zahrnuto do 2901),
                  2809 Chemie se zaměřením na ekonomiku a řízení
             - Změna názvu oborů 2802, 2805, 2806, 2807
             - Doplněno: 2810 Biochemie a biotechnologie,
                   2811 Chemie a technologie paliv a prostředí

Skupina 29   Potravinářství a potravinářská chemie    Potravinářství a potravinářská chemie

2901 R, T, V  Potravinářská chemie     2901 R, T, V Chemie a technologie potravin
2902 R, T, V  Zpracování potravin

             - Obory 2901 Potravinářská chemie a 2902 Zpracování potravin sloučeny
              do 2091 Chemie a technologie potravin

Skupina 31   Textilní výroba a oděvnictví        Textilní výroba a oděvnictví

3101 R, T, V  Textilní technologické procesy         -0-
3102 R, T, V  Oděvní technologické procesy          -0-
3103 R, T, V  Materiálové inženýrství vlákenných soustav   -0-
3104 R, T, V  Výrobní stroje v textilním průmyslu       -0-
3105 R, T, V  Textilní průmysl se zaměřením na ekonomiku
        a řízení                    -0-
                       3106 T, V   Textilní inženýrství
                       3107 R    Textil

             - Obory sloučeny do 3106 Textilní inženýrství, 3107 Textil

Skupina 32   Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů   -0-

3201 R, T, V  Technologie     a zařízení pro zpracování kůže, plastů
        a pryže                     -0-

             - Skupina 32 nebude pro vysokoškolské obory používána,
              obory budou zahrnuty do skupiny 28

Skupina 33   Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů   Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů

3301 R, T, V  Dřevařské inženýrství     3301 T, V   Dřevařské inženýrství
3302 R, T, V  Speciální zpracování dřeva a příbuzných materiálů  -0-
3303 R, T, V  Dřevařský průmysl se zaměřením na ekonomiku a řízení -0-
3341 J, L, M  Dřevařství          3341 J, L, M, R  Dřevařství

             - Změna stupně vzdělání: 3301 Dřevařské inženýrství, 3341 Dřevařství
             - Zrušeno: 3302 Speciální zpracování dřeva a příbuzných materiálů,
                  3303 Dřevařský průmysl se zaměřením na ekonomiku a řízení

Skupina 34   Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
                              Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie

3401 R, T, V  Tisk, fotochemie a polygrafie            -0-
3441 J, L, M, N Polygrafie         3441 J, L, M, N, R, T, V Polygrafie

             - Zrušeno: 3401 Tisk, fotochemie a polygrafie (zahrnuto do 3441 Polygrafie)
             - Změna stupně vzdělání: 3441 Polygrafie

Skupina 35   Architektura a urbanismus          Architektura

3501 R, T, V  Architektura         3501 R, T, V Architektura a urbanismus
3502 R, T, V  Urbanismus

             - Změna názvu skupiny 35 na Architektura
             - Obory 3501 Architektura a 3502 Urbanismus sloučeny do 3501 Architektura a urbanismus

Skupina 36   Stavebnictví, geodézie a kartografie    Stavebnictví, geodézie a kartografie

3601 R, T, V  Pozemní a inženýrské stavby             -0-
3602 R, T, V  Geomatika           3602 T, V   Geomatika
3603 R, T, V  Vodní hospodářství a vodohospodářské stavby     -0-
3604 R, T, V  Inženýrství ve stavebnictví a životním prostředí   -0-
3605 R, T, V  Stavebnictví se zaměřením na ekonomiku a řízení   -0-
                       3607 T, V   Stavební inženýrství
                       3608 T    Pozemní stavby a architektura
                       3647 J, L, M, N, R Stavebnictví

             - Zrušeno: 3601 Pozemní a inženýrské stavby,
                  3603 Vodní hospodářství a vodohospodářské stavby,
                  3604 Inženýrství ve stavebnictví a životním prostředí,
                  3605 Stavebnictví se zaměřením na ekonomiku a řízení
             - Změna stupně vzdělání: 3602 Geomatika
             - Doplněno: 3607 Stavební inženýrství, 3608 Pozemní stavby a architektura, 3647 Stavebnictví

Skupina 37   Doprava a spoje               Doprava a spoje

3701 R, T, V  Druh dopravy                     -0-
3702 R, T, V  Technika a prostředky v dopravě           -0-
3703 R, T, V  Provoz, údržba a obnova v dopravě          -0-
3704 R, T, V  Automatizace v dopravě                -0-
3705 R, T, V  Technologie a řízení v dopravě            -0-
3706 R, T, V  Dopravní infrastruktura v území
                       3706 R, T, V Dopravní a spojová infrastruktura
3707 R, T, V  Doprava se zaměřením na ekonomiku a řízení
                       3707 R, T, V Ekonomika a řízení v dopravě a spojích
                       3708 T    Dopravní inženýrství a spoje
                       3709 R    Dopravní technologie a spoje
                       3710 R, T, V Technika a technologie v dopravě a spojích
                       3711 R, T, V Automatizace a řízení v dopravě a spojích

             - Zrušeno: 3701 Druhy dopravy, 3702 Technika a prostředky v dopravě,
                  3703 Provoz, údržba a obnova v dopravě, 3704 Automatizace v dopravě,
                  3705 Technologie a řízení v dopravě
             - Změna názvu oborů 3706 a 3707
             - Doplněno: 3708 Dopravní inženýrství a spoje, 3709 Dopravní technologie a spoje,
                   3710 Technika a technologie v dopravě a spojích, 3711 Automatizace a řízení
                     v dopravě a spojích

Skupina 39   Speciální a interdisciplinární technické obory
                              Speciální a interdisciplinární obory

3901 R, T, V  Inženýrství          3901 R, T, V Aplikované vědy v inženýrství
3902 R, T, V  Informatika          3902 R, T, V Inženýrská informatika
3903 R, T, V  Řízení            3903 R, T, V Kybernetika a řídicí technika
3904 R, T, V  Aplikovaná ekologie      3904 R, T, V Inženýrská ekologie
3905 R, T, V  Mechanika                       -0-
3906 R, T, V  Technologie          3906 R, T, V Speciální technologie
3910 R, T, V  Materiálové inženýrství    3910 R, T, V Fyzikální a materiálové inženýrství
                       3911 T, V   Materiálové vědy
                       3912 R, T, V Speciální chemicko-biologické obory
                       3913 R, T, V Aplikace přírodních věd
                       3914 T, V   Krajinné inženýrství
                       3915 R    Krajinářství
                       3916 R, T, V Biomedicínské inženýrství - bionika
                       3917 T, V   Soudní inženýrství
                       3918 R, T, V Aplikované vědy a informatika

             - Změna názvu skupiny 39 na Speciální a interdisciplinární obory
             - Změna názvu oborů 3901, 3902, 3903, 3904, 3906, 3910
             - Zrušeno: 3905 Mechanika
             - Doplněno: 3911 Materiálové vědy, 3912 Speciální chemicko-biologické obory,
                   3913 Aplikace přírodních věd, 3914 Krajinné inženýrství, 3915 Krajinářství,
                   3916 Biomedicínské inženýrství - bionika, 3917 Soudní inženýrství,
                   3918 Aplikované vědy a informatika

Skupina 41   Zemědělství a lesnictví           Zemědělství a lesnictví

4101 R, T, V  Zemědělské inženýrství    4101 T, V   Zemědělské inženýrství
4104 M, R, T, V Rostlinolékařství      4104 M    Rostlinolékařství
4105 R, T, V  Zemědělství a lesnictví se zaměřením na ekonomiku a řízení  -0-
                       4107 T, V   Lesní inženýrství
                       4108 T, V   Zahradnické inženýrství
                       4109 T, V   Zahradní a krajinářská architektura
4131 N     Zemědělství          4131 N, R   Zemědělství
4132 N     Lesnictví           4132 N, R   Lesnictví
4144 R, T, V  Zahradnictví         4144 J, L, M, R Zahradnictví
4146 J, L, M, R, T, V Lesní hospodářství  4146 J, L, M Lesní hospodářství

             - Změna stupně vzdělání: 4101 Zemědělské inženýrství, 4104 Rostlinolékařství,
                         4131 Zemědělství, 4132 Lesnictví, 4144 Zahradnictví,
                         4146 Lesní hospodářství
             - Zrušeno: 4105 Zemědělství a lesnictví se zaměřením na ekonomiku a řízení
             - Doplněno: 4107 Lesní inženýrství, 4108 Zahradnické inženýrství,
                   4109 Zahradní a krajinářská architektura

Skupina 43   Veterinářství a veterinární prevence    Veterinářství a veterinární prevence

4301 R, T, V  Veterinární lékařství     4301 T, V   Veterinární lékařství

             - Změna stupně vzdělání: 4301 Veterinární lékařství

Skupina 51   Lékařství                  Lékařské vědy

5101 R, T, V  Klinické vědy                   -0-
5102 R, T, V  Teoretické a preklinické vědy           -0-
                       5103 T, V   Všeobecné lékařství
                       5104 T, V   Stomatologie

             - Změna názvu skupiny 51 na Lékařské vědy
             - Zrušeno: 5101 Klinické vědy, 5102 Teoretické a preklinické vědy
             - Doplněno: 5103 Všeobecné lékařství, 5104 Stomatologie

Skupina 52   Farmacie                  Farmaceutické vědy

5201 R, T, V  Farmaceutická chemie
5202 R, T, V  Farmakologie
5203 R, T, V  Farmakognosie
5204 R, T, V  Farmaceutická technologie
5205 R, T, V  Sociální farmacie - lékařství

                       5206 T, V   Farmacie
                       5207 R, T, V Zdravotnická bioanalytika

             - Změna názvu skupiny 52 na Farmaceutické vědy
             - Obory sloučeny do dvou nových oborů: 5206 Farmacie, 5207 Zdravotnická bioanalytika

Skupina 53   Zdravotnictví                Zdravotnictví

5341 E, H, J, M, N, R, T, V  Ošetřovatelství       5341 E, H, J, M, N, R Ošetřovatelství
5342 M, N, R, T, V      Rehabilitace         5342 M, N, R, T    Rehabilitace
5343 M, N, R, T, V      Laborant ve zdravotnictví  5343 M, N       Laborant ve zdravotnictví
5344 L, M, N, R, T, V     Technik ve zdravotnictví   5344 L, M, N      Technik ve zdravotnictví
5345 M, N, R, T, V      Specializace ve zdravotnictví 5345 M, N, R, T   Specializace ve zdravotnictví
    5346 R, T, V         Zdravotnictví se zaměřením
               na ekonomiku a řízení    5346 R, T       Ekonomika a řízení zdravotnictví

             - Změna stupně vzdělání: 5341 Ošetřovatelství, 5342 Rehabilitace,
                         5343 Laborant ve zdravotnictví,
                         5344 Technik ve zdravotnictví, 5345 Specializace ve zdravotnictví
             - Změna názvu i stupně vzdělání u oboru 5346

Skupina 61   Filozofie, teologie             Filozofie, teologie

6101 R, T, V  Obecná filozofie       6101 R, T, V Filozofie
6102 R, T, V  Filozofická antropologie
6103 R, T, V  Filozofické systémy
6104 R, T, V  Filozofie vědy
6105 R, T, V  Filozofické doktríny
6106 R, T, V  Sociální filozofie

                       6107 R, T   Humanitní studia

             - Obory 6101, 6102, 6103, 6104, 6105 a 6106 sloučeny do oboru 6101 Filozofie
             - Doplněno: 6107 Humanitní studia

Skupina 62   Ekonomie                  Ekonomie

6201 R, T, V  Teoretická ekonomie a dějiny ekonomických teorií
                       6201 R, T, V Ekonomické teorie
6202 R, T, V  Hospodářská politika a státní správa
                       6202 R, T, V Hospodářská politika a správa
6203 R, T, V  Statistika a informatika             -0-
6204 R, T, V  Matematické metody v ekonomii           -0-
6205 R, T, V  Management a marketing              -0-
6206 R, T, V  Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví     -0-
                       6207 R, T, V Kvantitativní metody v ekonomice
                       6208 R, T, V Ekonomika a management
                       6209 R, T, V Systémové inženýrství a informatika
                       6210 R, T, V Mezinárodní ekonomické vztahy

             - Změna názvu oborů 6201 a 6202
             - Zrušeno: 6203 Statistika a informatika, 6204 Matematické metody v ekonomii,
                  6205 Management a marketing, 6206 Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví
             - Doplněno: 6207 Kvantitativní metody v ekonomice,
                   6208 Ekonomika a management (zahrnuje obory z bývalé skupiny 94),
                   6209 Systémové inženýrství a informatika,
                   6210 Mezinárodní ekonomické vztahy

Skupina 67   Politologie                 Sociální vědy

6701 R, T, V  Politologie teoretická    6701 R, T, V Politologie
6703 R, T, V  Sociologie v politických vědách
                       6703 R, T, V Sociologie
6704 R, T, V  Etika v politických vědách            -0-
                       6731 N, R, T, V Sociální politika a sociální práce

             - Změna názvu skupiny 67 na Sociální vědy
             - Změna názvu oborů 6701 a 6703 (obsah zůstává stejný)
             - Zrušeno: 6704 Etika v politických vědách
             - Doplněno: 6731 Sociální politika a sociální práce

Skupina 68   Právo, právní a veřejnosprávní činnost   Právo, právní a veřejnosprávní činnost

6801 R, T, V  Teoretické právní vědy    6801 V    Teoretické právní vědy
6802 R, T, V  Právní dějiny                   -0-
6803 R, T, V  Praktické právní vědy               -0-
6804 R, T, V  Právní specializace      6804 R    Právní specializace
                       6805 T    Právo a právní věda
                       6806 R, T   Bezpečnostně právní studia
6842 J, L, M, N, R, T, V Bezpečnostně právní činnost
                       6842 J, L, M, N Bezpečnostně právní činnost

             - Změna stupně vzdělání: 6801 Teoretické právní vědy, 6804 Právní specializace,
                         6842 Bezpečnostně právní činnost
             - Zrušeno: 6802 Právní dějiny, 6803 Praktické právní vědy
             - Doplněno: 6805 Právo a právní věda, 6806 Bezpečnostně právní studia

Skupina 71   Obory z oblasti historie          Obory z oblasti historie

7101 R, T, V  Historie
7102 R, T, V  Archivnictví a pomocné vědy historické
7103 R, T, V  Archeologie
7104 R, T, V  Etnologie
                       7105 R, T, V Historické vědy

             - Obory 7101, 7102, 7103 a 7104 sloučeny do oboru 7105 Historické vědy

Skupina 72   Publicistika, knihovnictví a informatika  Publicistika, knihovnictví a informatika

7201 R, T, V  Informatika a knihovnictví  7201 R, T, V Informační studia a knihovnictví
7202 R, T, V  Masová komunikace a žurnalistika
                       7202 R, T, V Mediální a komunikační studia

             - Změna názvu oborů 7201 a 7202 (obsah zůstává stejný)

Skupina 73   Filologie                  Filologické vědy

7301 R, T, V  Filologie - obecná lingvistika
7302 R, T, V  Bohemistika
7303 R, T, V  Slovanská filologie
7304 R, T, V  Klasická filologie
7305 R, T, V  Germánská filologie
7306 R, T, V  Románská filologie
7307 R, T, V  Orientální a neindoevropská filologie
7308 R, T, V  Aplikovaná filologie     7310 R, T, V Filologie

             - Změna názvu skupiny 73 na Filologické vědy
             - Obory sloučeny do oboru 7310 Filologie

Skupina 74   Tělesná kultura, tělovýchova a sport    Tělesná kultura, tělovýchova a sport

7401 R, T, V  Tělesná výchova a sport    7401 R, T   Tělesná výchova a sport
7402 R, T, V  Fyzioterapie a ergoterapie            -0-
7403 R, T, V  Kinantropologie        7403 V    Kinantropologie

             - Změna stupně vzdělání: 7401 Tělesná výchova a sport, 7403 Kinantropologie
             - Zrušeno: 7402 Fyzioterapie a ergoterapie (obor zahrnut do skupiny 53)

Skupina 75   Pedagogika, učitelství a sociální péče   Pedagogika, učitelství a sociální péče

7502 R, T, V  Sociální práce        7502 R, T, V Sociální péče
7503 R, T, V  Učitelství pro základní školy 7503 T, V   Učitelství pro základní školy
7505 R, T, V  Vychovatelství        7505 R, T   Vychovatelství
7531 J, L, M, N Předškolní a mimoškolní pedagogika
                       7531 J, L, M, N, R, T Předškolní a mimoškolní pedagogika

             - Změna názvu oboru 7502
             - Změna stupně vzdělání: 7503 Učitelství pro základní školy, 7505 Vychovatelství,
                         7531 Předškolní a mimoškolní pedagogika

Skupina 81   Teorie umění                Teorie a dějiny umění

8102 R, T, V  Teorie a dějiny hudby     8102 R, T, V Teorie a dějiny hudebního umění
8105 R, T, V  Teorie divadelní tvorby              -0-
8107 R, T, V  Estetika v umění                 -0-
8108 R, T, V  Kulturologie a komparatistika           -0-
                       8109 R, T, V Obecná teorie a dějiny umění a kultury

             - Změna názvu skupiny 81 na Teorie a dějiny umění
             - Změna názvu oboru 8102
             - Zrušeno: 8105 Teorie divadelní tvorby (zahrnuto do 8104),
                  8107 Estetika v umění (zahrnuto do skupiny 61),
                  8108 Kulturologie a komparatistika (zahrnuto do skupiny 61)
             - Doplněno: 8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury

Skupina 82   Umění a užité umění             Umění a užité umění

8201 R, T, V  Hudební umění a hudební nástroje  8201 R, T, V Hudební umění
8202 R, T, V  Taneční umění a nonverbální divadlo
                       8202 R, T, V Taneční umění
8203 R, T, V  Dramatické umění       8203 R, T, V Dramatická umění
8204 R, T, V  Film a televize        8204 R, T, V Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
8205 R, T, V  Architektonická tvorba              -0-
8206 R, T, V  Výtvarné umění        8206 R, T, V Výtvarná umění
8207 R, T, V  Průmyslové výtvarnictví a design         -0-
8208 R, T, V  Užitá tvorba                   -0-
8209 R, T, V  Ekonomika a marketing umělecké tvorby       -0-
8210 R, T, V  Speciální druh umělecké tvorby          -0-

             - Změna názvu oborů 8201, 8202, 8203, 8204, 8206
             - Zrušeno: 8205 Architektonická tvorba, 8207 Průmyslové výtvarnictví a design,
                  8208 Užitá tvorba, 8209 Ekonomika a marketing umělecké tvorby,
                  8210 Speciální druh umělecké tvorby

Skupina 91   Teorie vojenského umění           Teorie vojenského umění

9102 R, T, V  Řízení použití a ochrana vojsk          -0-
9103 R, T, V  Taktika vševojskových svazků a útvarů       -0-
9104 R, T, V  Vojenské zpravodajství              -0-
9105 R, T, V  Vojenská spisová a archivní služba        -0-
9106 R, T, V  Řízení mobilizace a mírové doplňování vojsk    -0-
9112 R, T, V  Operační a bojové použití druhů vojsk       -0-
9113 R, T, V  Ochrana proti zbraním hromadného ničení      -0-

             - Zrušeno: 9102 Řízení použití a ochrana vojsk, 9103 Taktika vševojskových svazků a útvarů,
                  9104 Vojenské zpravodajství, 9105 Vojenská spisová a archivní služba,
                  9106 Řízení mobilizace a mírové doplňování vojsk,
                  9112 Operační a bojové použití druhů vojsk,
                      9113 Ochrana proti zbraním hromadného ničení
                  (obory převedeny pod studijní program 9101 Teorie obrany státu)

Skupina 92   Vojenský letový provoz              -0-

9201 R, T, V  Pilot vojenského letadla             -0-
9202 R, T, V  Řízení vojenského letového provozu        -0-

             - Skupina 92 zrušena
              Studijní obory 9201, 9202 převedeny pod studijní program 2306 Letecká a raketová technika

Skupina 93   Manažersko-technické zabezpečení vzdušných sil  -0-

9301 R, T, V  Řízení a použití vojenského letectva       -0-
9302 R, T, V  Řízení a použití protivzdušné obrany       -0-

             - Skupina 93 zrušena
              Studijní obory 9301, 9302 převedeny pod studijní program 2306 Letecká a raketová technika

Skupina 94   Teorie ekonomie a obrany státu

9401 R, T, V  Ekonomika obrany státu
9402 R, T, V  Ekonomika a hygiena výživy

             - Skupina 94 zrušena
              Studijní obory 9401, 9402 převedeny pod studijní program 6208 Ekonomika a management