Pokyn ze dne 26.1.2000 o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 1999

26.1.2000 | Sbírka:  D-203 | Částka:  1/2000ASPI

Vztahy

Nadřazené: 586/1992 Sb.
D-203
Pokyn
o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 1999.
Referent:
Ing. J. Hladký,
tel. (02)57042230
I. Netřebská,
tel. (02) 57043451
Č.j. 153/1 565/2000
Na základě zmocnění podle § 24 odst. 2 písm. k) bod 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), Ministerstvo financí sděluje:
1. Průměrné ceny pohonných hmot v Kč/l včetně DPH uplatňované jejich rozhodujícími prodejci v České republice ve zdaňovacím období roku 1999 u jednotlivých druhů činily:
Benzin Speciál BA - 91 ......................... 23,07 Kč
Benzin Super BA - 96 ........................... 23,99 Kč
Benzin Natural BA - 95 ......................... 23,37 Kč
Benzin Super plus (Natural) BA - 98 ............ 27,59 Kč
Benzin Natural BA - 91 ......................... 23,10 Kč
Nafta motorová ................................. 19,11 Kč
Bionafta ....................................... 15,26 Kč
2. Tyto ceny může poplatník použít pro účely stanovení výdajů za spotřebované pohonné hmoty ve výši náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty podle § 24 odst. 2 písm. k) bod 3 zákona, t.j. u vlastních silničních motorových vozidel nezahrnutých do obchodního majetku a silničních motorových vozidel bezplatně vypůjčených ve smyslu § 659 občanského zákoníku.
3. Použije-li poplatník ceny vyšší, je povinen je doložit doklady o jejich nákupu, jak to vyplývá z § 24 odst. 2 písm. k) zákona.
4. V případě, že poplatník nakupoval jiný druh benzinu, který není uveden v bodu 1, uplatní cenu toho druhu benzinu, který má shodné oktanové číslo. Pokud benzin se shodným oktanovým číslem bod 1 neobsahuje, uplatní cenu benzinu s nejbližším oktanovým číslem.
5. Tímto pokynem nejsou dotčeny ceny pohonných hmot stanovené na základě § 8 odst. 1 zákona č. 119/1992 Sb., ve znění zákona č. 125/1998 Sb., vyhláškami Ministerstva práce a sociálních věcí, které se používají výhradně pro stanovení výše náhrady za pohonné hmoty, na kterou má nárok zaměstnanec, použije-li pro pracovní cestu jiné vozidlo než vozidlo zaměstnavatele.
Náměstek ministra financí
JUDr. Pavel Dvořák, v. r.