Opatření ze dne 26.1.2000, kterým se mění a doplňuje účtová osnova a postupy účtování pro banky od roku 2000

26.1.2000 | Sbírka:  FZ2000/01 | Částka:  1/2000ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.