Opatření ze dne 29.11.2000, kterým se stanoví účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace

29.11.2000 | Sbírka:  FZ2000/18 | Částka:  11/2000ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.