Oznámení ze dne 22.6.2000 o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně

22.6.2000 | Sbírka:  25/2000 (OP) | Částka:  51/2000ASPI

Vztahy

Nadřazené: 2/1991 Sb.
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
25/2000
Ministerstvo práce a sociálních věcí
oznamuje, že v souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném znění, byla u něj uložena od 1. 5. 2000 do 31. 5. 2000 tato kolektivní smlouva vyššího stupně:
Dodatek č. 3 (ze dne 11. 4. 2000 na období od 1. 5. 2000 do 31. 12. 2000) ke znění KSVS odvětví dřevařského a spotřebního průmyslu (Hlavy II.) (ze dne 23. 3. 1999), ve znění dodatku č. 1 (ze dne 24. 8. 1999) a dodatku č. 2 (ze dne 15. 3. 2000), uzavřený
mezi
Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství, odvětví dřevařského a spotřebního průmyslu
a
Svazem zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu.