Opatření ze dne 7.9.2000 k aktualizaci Klasifikace individuální spotřeby podle účelu CZ-COICOP

9.10.2000 | Sbírka:  40/2000 (OP) | Částka:  94/2000ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
Aktivní derogace: OP02/97
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
40/2000 Sb.
OPATŘENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 7. září 2000
k aktualizaci Klasifikace individuální spotřeby podle účelu CZ-COICOP
Český statistický úřad podle § 19 odst. 1 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje úpravy Klasifikace individuální spotřeby podle účelu (dále jen "Klasifikace CZ-COICOP"), zavedené opatřením Českého statistického úřadu ze dne 4. prosince 1996 (vyhlášeném v částce 2/1997 Sb.), s účinností od 1. ledna 2001. Úpravy jsou vypracovány na základě změn mezinárodního standardu, jehož aktualizovaná verze byla schválena v březnu 1999 Statistickou komisí Spojených národů.
Přehled úprav Klasifikace CZ-COICOP je uveden v příloze k tomuto opatření.
Úpravy klasifikace je možné obdržet na disketě v Českém statistickém úřadě, Sokolovská č. n. 142, Praha 8 - sekce informačních služeb a prezentací.
Předsedkyně:
doc. Ing. Bohatá, CSc. v. r.
Příl.
Úpravy Klasifikace CZ-COICOP (Upřesnění názvů položek)
Kód platný Název platný
01.2.2 Minerální vody, nealkoholické nápoje, ovocné a zeleninové šťávy
03.1.4 Čištění, opravy a půjčování oděvů
04.2.1 Imputované nájemné vlastníků - nájemníků
04.4 Ostatní služby související s bydlením
04.4.4 Ostatní služby související s bydlením jinde neuvedené
04.5.5 Tepelná energie
05.3.3 Opravy domácích přístrojů a spotřebičů
05.6.2 Služby domácího personálu a služby pro domácnost
06 Zdraví
06.1 Léčiva a zdravotnické prostředky
06.1.3 Léčebné a protetické prostředky
06.2.3 Ambulantní zdravotní péče ostatní
09 Rekreace a kultura
10 Vzdělávání
10.1 Preprimární a primární vzdělávání
10.1.0 Preprimární a primární vzdělávání
10.2 Sekundární vzdělávání
10.2.0 Sekundární vzdělávání
10.3 Postsekundární vzdělávání nižší než terciární
10.3.0 Postsekundární vzdělávání nižší než terciární
10.4 Terciární vzdělávání
10.4.0 Terciární vzdělávání
10.5 Vzdělávání nedefinované podle úrovně
10.5.0 Vzdělávání nedefinované podle úrovně
11 Stravování a ubytování
11.1.1 Restaurace, kavárny a podobná zařízení
12 Ostatní zboží a služby
12.3 Osobní potřeby a doplňky jinde neuvedené
12.3.2 Ostatní osobní potřeby a doplňky
13.1 Bydlení
13.1.0 Bydlení
13.2 Zdraví
13.2.3 Léčebné a protetické prostředky
13.2.6 Ambulantní zdravotní péče ostatní
13.2.8 Ostatní zdravotnické služby
13.4.1 Preprimární a primární vzdělávání
13.4.2 Sekundární vzdělávání
13.4.3 Postsekundární vzdělávání nižší než terciární
13.4.4 Terciární vzdělávání
13.4.5 Vzdělávání nedefinované podle úrovně
13.4.6 Ostatní vzdělávací služby
13.6.1 Náboženství
13.6.2 Politické strany, odborové a profesní organizace
14 Výdaje vládních institucí na individuální spotřebu
14.1 Bydlení
14.1.0 Bydlení
14.2 Zdraví
14.2.3 Léčebné a protetické prostředky
14.2.6 Ambulantní zdravotní péče ostatní
14.4.1 Preprimární a primární vzdělávání
14.4.2 Sekundární vzdělávání
14.4.3 Postsekundární vzdělávání nižší než terciární
14.4.4 Terciární vzdělávání
14.4.5 Vzdělávání nedefinované podle úrovně