Vyhláška ze dne 12.3.2001, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva vnitra České socialistické republiky č. 62/1973 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o veřejných sbírkách

30.3.2001 | Sbírka:  118/2001 Sb. | Částka:  47/2001ASPI

Vztahy

Nadřazené: 2/1969 Sb.
Aktivní derogace: 62/1973 Sb.
118/2001 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnitra
ze dne 12. března 2001,
kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva vnitra České socialistické republiky č. 62/1973 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o veřejných sbírkách
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 12 odst. 1 písm. d) zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 21/1993 Sb.:
§ 1
Zrušuje se vyhláška č. 62/1973 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o veřejných sbírkách.
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2001.
Ministr:
Mgr. Gross v. r.