Opatření ze dne 29.1.2002, kterým se stanoví postup v účetnictví a při inventarizaci majetku a závazků při převodech majetku státu na jiné osoby

29.1.2002 | Sbírka:  FZ2002/03 | Částka:  1/2002ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.