Sdělení ze dne 21.10.2002 doplnění sdělení MF k vyhlášce č. 16/2001 Sb., část VII Fin 2-04 U

21.10.2002 | Sbírka:  111/122 216/2002 | Částka:  9/2002ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 111/8 316/2002
111/122 216/2002
SDĚLENÍ MF
ze dne 21. října 2002 (doplnění sdělení MF k vyhlášce č. 16/2001 Sb., část VII. Fin 2-04 U)
Referent:
Ing. M. Kolitsch,
tel. 257 043 204
Ministerstvo financí vydalo Sdělení MF č.j. 111/8 316/2002 ze dne 31. ledna 2002 (publikované pod č. 26 ve Finančním zpravodaji č. 2/2002), kterým zveřejňuje obsahovou náplň části VII. Vybrané ukazatele státního rozpočtu finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04U).
Doplnění Fin řádku pro kapitolu 398 Všeobecná pokladní správa ukazatel "Prostředky na odstraňování povodňových škod vzniklých v roce 2002" (číslo řádku 7841).
VII. Vybrané závazné ukazatele - doplnění
+-------------------------------------------+-----+--------------+
|Název ukazatele              |Číslo|Pro kapitoly |
|                      |řádku|       |
+-------------------------------------------+-----+--------------+
|Prostředky na odstraňování povodňových škod|7841 |398      |
|vzniklých v roce 2002           |   |       |
+-------------------------------------------+-----+--------------+
Ředitelka odboru státního rozpočtu:
Ing. Renata Mládková, CSc., v.r.