Vyhláška ze dne 1.7.2005, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 350/2000 Sb., kterou se reguluje prodej zdravotnických prostředků, ve znění pozdějších předpisů

15.7.2005 | Sbírka:  282/2005 Sb. | Částka:  103/2005ASPI

Vztahy

Nadřazené: 2/1969 Sb.
Aktivní derogace: 42/2004 Sb., 303/2003 Sb., 350/2000 Sb.
282/2005 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 1. července 2005,
kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 350/2000 Sb., kterou se reguluje prodej zdravotnických prostředků, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 10 odst. 1 a § 24 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 60/1988 Sb., zákona č. 203/1990 Sb., zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 272/1996 Sb. a zákona č. 362/2004 Sb.:
§ 1
Zrušuje se:
1. Vyhláška č. 350/2000 Sb., kterou se reguluje prodej zdravotnických prostředků.
2. Vyhláška č. 303/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 350/2000 Sb., kterou se reguluje prodej zdravotnických prostředků.
3. Vyhláška č. 42/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 350/2000 Sb., kterou se reguluje prodej zdravotnických prostředků, ve znění vyhlášky č. 303/2003 Sb.
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. srpna 2005.
Ministryně:
doc. MUDr. Emmerová, CSc. v. r.