Vyhláška ze dne 20.7.2005, kterou se zrušuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 76/1989 Sb., k zajištění bezpečnosti technických zařízení v jaderné energetice, ve znění vyhlášky č. 263/1991 Sb.

27.7.2005 | Sbírka:  306/2005 Sb. | Částka:  107/2005ASPI

Vztahy

Nadřazené: 2/1969 Sb.
Aktivní derogace: 263/1991 Sb., 76/1989 Sb.
306/2005 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 20. července 2005,
kterou se zrušuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 76/1989 Sb., k zajištění bezpečnosti technických zařízení v jaderné energetice, ve znění vyhlášky č. 263/1991 Sb.
Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 9 a 24 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 203/1990 Sb., zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 47/1994 Sb. a zákona č. 272/1996 Sb.:
§ 1
Zrušuje se:
1. vyhláška č. 76/1989 Sb., k zajištění bezpečnosti technických zařízení v jaderné energetice,
2. vyhláška č. 263/1991 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 76/1989 Sb., k zajištění bezpečnosti technických zařízení v jaderné energetice.
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
Ministr:
Ing. Škromach v. r.