Sdělení ze dne 29.6.2006 Referenční nabídka propojení společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. s uvedením popisu příslušných nabídek rozdělených na části podle potřeb trhu a souvisejících smluvních podmínek včetně cen v souladu s opatřením obecné povahy vydaným k provedení § 82 odst. 4 Zákona, kterým se stanoví rozsah, forma a způsob uveřejňování informací týkajících se přístupu k síti nebo propojení sítí elektronických komunikací, jakož i náležitosti, rozsah a forma referenční nabídky přístupu a referenční nabídky propojení

29.6.2006 | Sbírka:  132/2006 (TV) | Částka:  17/2006ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb., 500/2004 Sb.