Sdělení ze dne 25.7.2006 vydání rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí služby: přístup zdravotně postižených osob k veřejně dostupné telefonní službě rovnocenný s přístupem, který využívají ostatní koncoví uživatelé, zejména prostřednictvím speciálně vybavených telekomunikačních koncových zařízení, podle §38 odst. 2 písm. f) zákona o elektronických komunikacích

25.7.2006 | Sbírka:  139/2006 (TV) | Částka:  21/2006ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.