Sdělení ze dne 14.9.2006 o vydání rohodnutí o uložení poskytovat v rámci univerzální služby zvláštní ceny podle §38 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích (Telefónica O2 Czech Republic, a.s.)

14.9.2006 | Sbírka:  164/2006 (TV) | Částka:  28/2006ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.