Opatření ze dne 20.12.2006 část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/12.2006-37 pro kmitočtové pásmo 470-960 MHz

28.12.2006 | Sbírka:  175/2006 (TV) | Částka:  31/2006ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb., 500/2004 Sb.
Pasivní derogace: 28/2008 (TV)