Sdělení ze dne 20.7.2006 o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)

8.8.2006 | Sbírka:  391/2006 Sb. | Částka:  123/2006ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
Aktivní derogace: 320/2003 Sb.
Pasivní derogace: 428/2008 Sb.
391/2006 Sb.
SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 20. července 2006
o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)
Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje s účinností od 1. září 2006 aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (dále jen "KKOV"), zavedené sdělením Českého statistického úřadu č. 320/2003 Sb. ze dne 9. září 2003 a aktualizované sdělením č. 448/2004 Sb. ze dne 12. července 2004, sdělením č. 310/2005 Sb. ze dne 21. července 2005 a sdělením č. 455/2005 Sb. ze dne 4. listopadu 2005.
Aktualizace KKOV je prováděna na základě požadavků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vyplývajících z novely nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání. Položky, které jsou předmětem aktualizace KKOV, jsou uvedeny v příloze tohoto sdělení.
Platné znění aktualizované KKOV bude k dispozici na nosiči v elektronické podobě v odboru informačních služeb Českého statistického úřadu, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 a na internetových stránkách ČSÚ na adrese www.czso.cz.
Předseda:
Ing. Fischer, CSc. v. r.
Příl.
Aktualizované položky Klasifikace kmenových oborů vzdělání (platnost od 1. září 2006)
Skupina  Obor  Stupeň  Název                      Změna*)
-------------------------------------------------------------------------------------
26              Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní
               technika
      26-47   N    Výpočetní technika                 N
      
28              Technická chemie a chemie silikátů
      28-32   N    Chemie silikátů                  Z
      
32              Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
      32-31   N    Zpracování usní, plastů a pryže          Z                           
      
33              Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
      33-31   N    Zpracování dřeva                  Z
      
34              Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
      34-31   N    Polygrafie                     N          
      
39              Speciální a interdisciplinární obory
      39-08   L    Požární ochrana a průmyslová bezpečnost      Z
      
63              Ekonomika a administrativa
      63-42   N    Administrativa                   N
      
79              Obecná příprava
      79-01   B    Základní škola                   N
      79-01   C    Základní škola                   N
      
82              Umění a užité umění
      82-47   M    Dramatické umění                  Z
      82-47   N    Dramatické umění                  Z
      
91              Teorie vojenského umění
      91-11   N    Ochrana vojsk a obyvatel              N
      
      
*) Změna: N  nová položka
     Z  změna názvu položky