Opatření ze dne 8.2.2007 vydání rozhodnutí obecné povahy - Všeobecné oprávnění č. VO-R/22/02.2007-2 k provozování terminálů družicových systémů pro osobní komunikaci v kmitočtovém pásmu 150 MHz

20.2.2007 | Sbírka:  16/2007 (TV) | Částka:  5/2007ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb., 500/2004 Sb.