Sdělení ze dne 21.9.2007 o výsledku konzultace o závěrech přezkoumání, zda stále trvají důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v úsecích 455,74-457,38 a 465,74-467,38 MHz

21.9.2007 | Sbírka:  71/2007 (TV) | Částka:  16/2007ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.