Nařízení ze dne 15.6.2009, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů

27.7.2009 | Sbírka:  228/2009 Sb. | Částka:  69/2009ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.
Aktivní derogace: 154/2005 Sb.
228/2009 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 15. června 2009,
kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 150 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), k provedení § 37 odst. 2 zákona o elektronických komunikacích:
Čl. I
Příloha k nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:
1. V položce 1 části C.2 Televizní vysílání se na konci odstavce poznámky doplňuje věta „Pro tyto systémy splatí koeficient P1 = 1.“.
2. V položce 2 části B a C včetně poznámky pod čarou č. 4 znějí:
                                    Kč ročně
„B. Poplatky za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe 
k síti elektronických komunikací

B.1. Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe = 600        1

B.2. Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe = 601        1
   až 608 a DNe = 72, 73, 77

B.3. Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe = 61         1

B.4. Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe = 7900 až 7999    1

B.5. Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe = 700       100

B.6. Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe = 910        1

B.7. Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe = 971      1 000
Poplatek za telefonní číslo zvláštní ekonomické hodnoty4) 
s přístupovým kódem DNe = 971 symetrické nebo lehce zapamatovatelné    2 000

B.8. Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe = 976      30 000

C. Poplatky za telefonní číslo s přístupovým kódem SAC ke službě 
elektronických komunikací

C.1. Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem SAC = 800       800
Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem SAC = 800 symetrické
nebo lehce zapamatovatelné                        2 000

C.2. Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem SAC = 810 až 819,
830 až 839 a 843 až 846                           800
Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem SAC = 810 až 819, 830 
až 839 a 843 až 846 symetrické nebo lehce zapamatovatelné         2 000

C.3. Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem SAC = 820 až 829    800
Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem SAC = 820 až 829 
symetrické nebo lehce zapamatovatelné                   2 000

C.4. Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem SAC = 840 až 842 
a 847 až 849                                800
Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem SAC = 840 až 842 a 847 
až 849 symetrické nebo lehce zapamatovatelné               2 000

C.5. Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem SAC = 900, 905, 
906, 908 a 909                              30 000
4) § 31 zákona o elektronických komunikacích.“.
Čl. II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2009.
Předseda vlády:
Ing. Fischer, CSc. v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Tošovský v. r.