Vyhláška ze dne 6.9.2010, kterou se zrušuje směrnice Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 18/1982 Věstníku MZ ČSR o podmínkách pro umělé oplodnění

20.9.2010 | Sbírka:  268/2010 Sb. | Částka:  99/2010ASPI

Vztahy

Nadřazené: 2/1969 Sb.
Aktivní derogace: OP-066.8-18.11.1982
268/2010 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 6. září 2010,
kterou se zrušuje směrnice Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 18/1982 Věstníku MZ ČSR o podmínkách pro umělé oplodnění
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 10 odst. 1 a § 24 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 60/1988 Sb., zákona č. 203/1990 Sb., zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 272/1996 Sb., zákona č. 362/2004 Sb. a zákona č. 297/2008 Sb., a podle § 70 odst. 1 písm. c) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 548/1991 Sb.:
§ 1
Směrnice Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 18/1982 Věstníku MZ ČSR o podmínkách pro umělé oplodnění, oznámená v částce 6/1983 Sb., se zrušuje.
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
Ministr:
doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.